top of page

Retningslinjer ved leie av Orklahallen

Retningslinjer ved utleie av Orklahallen til treninger og arrangement


 1. Det skal alltid være en kontaktperson, over 18 år, i forhold til leieforhold.

 2. Kontaktpersonen skal påse at retningslinjene for hallen blir fulgt under treninger og arrangementer.

 3. Kontaktperson eller stedfortreder er den siste som forlater treningen/arrangementet.

 4. Leietaker er ansvarlig for å sette seg inn i bruk av utstyr og sikkerhetsrutiner

 5. Det er ikke tillatt med utesko eller sko med svarte såler på banene i Orklahallen.

 6. Det skal kun benyttes naturklister i hallen. Det skal ikke kastes baller med klister på vegger, tribuner og skillevegger. Overskuddsklister skal ikke trykkes ned i parketten. Baller med klister skal ikke inn i garderober.

 7. All bruk av lokale, inventar og utstyr må skje med varsomhet. Utstyr som tribune, møbler, scene, mål e.l. skal ikke skyves over gulvet i idrettshallen. Alt skal jekkes/løftes før transport.

 8. Ved bytting av mål skal disse sikres med festeskruer i gulv. Mål som ikke benyttes skal henges opp på festekroker på vegg mot garderobeavdelingen. Fotballmål skal henges opp på kroker. Håndballmål skal settes tilbake på baneflatene og festes etter endt arrangement. Nedsenkbar tverrligger skal henges på kroker bak mål etter bruk.

 9. Garderober skal ryddes og forlates slik du ønsker å finne den. Gjenglemt utstyr legges i egen kasse.

 10. Leietaker disponerer hallen i leieperioden og kan nekte uvedkommende adgang til hallen.

 11. Det kan brukes musikk under treninger og kamper når det ikke er til sjenanse for andre brukere. Dette må avtales mellom lagene.

 12. Siste lag på banen slukker lyset etter seg.

 13. Avbestilling må skje senest 14 dager før treningen. Dette skal skje på epost til gunnar@orklandbadet.no


Prisliste for Orklahallen: 

https://www.orklandbadet.no/regler/prisliste-for-orklahallen


Arrangement: cup, turneringer, utstillinger, messer, konferanser, festivaler, konserter o.l

 1. Ved arrangementer skal det være egen vakt mellom bane 3 og BASIS hallen for å sikre at ingen tar seg inn i BASIS hallen.

 2. Ved arrangementer med mange besøkende, skal det være parkeringsvakter på parkeringsområdet. Leietaker må selv sette ut parkeringsskilt ved behov for parkering.

 3. Hallen, garderober, toaletter, kjøkken, vestibyle og tribuner skal være ryddet og se ut som ved overtakelse. Tøm søppeldunker og sett i ny pose. Gulvet skal moppes med de store tørrmoppene etter endt bruk. Kontaktperson skal se over leid areal, slukke lys, og være den siste som forlater bygget.

 4. Arrangør plikter til å stille med egen avfallhåntering. Orklandbadet KF kan være behjelpelig med avfallhåndtering mot tillegg i prisen.

 5. Ved leie av lydanlegg, kontaktes OIF Håndball.

 6. Avbestilling må skje senest 4 uker før arrangementet. Dette skal skje på epost til ailin.midtsand@orklandbadet.no


Prisliste for Orklahallen: 

https://www.orklandbadet.no/regler/prisliste-for-orklahallen


Brudd på utleieregler

 1. Manglende rydding og rengjøring faktureres etter gjeldende timesatser.

 2. Brudd på reglementet kan medføre utestengning fra hallen for en begrenset periode.

 3. Alle skader på utstyr eller bygg skal meldes til utleier umiddelbart. Dette kan medføre erstatningsansvar.

Ved andre spørsmål og henvendelser, ring 48232349


Instrukser ved bruk/leie av kjøkkenet

Nedenfor følger en del punkter som gjelder alle brukere av kjøkkenet. Dersom alle følger lista, så vil det bli en god opplevelse for alle å bruke kjøkkenet i Orklahallen. Kjøkkenet vaskes daglig på ukedager, men det er ofte flere brukere mellom hver vasking. Det er derfor viktig at alle forlater kjøkkenet slik de ønsker å finne det.


Rengjøringsplan kjøkken i Orklahallen

 • Alle overflater skal ryddes og vaskes etter bruk

 • Tørk av skapdører hvis det er sølt på dem

 • Komfyr vaskes med stålull og tørkes av med klut

 • Sett brukt utstyr på riktig plass slik at nestemann finner det

 • Vask mikro innvendig og utvendig etter bruk

 • Mopp over gulvet, brukte mopper legges i merket bøtte (settes under tribunen, ekstra bøtter står i skapet under vasken)

 • Brukte kopphåndduker legges i egen bøtte (settes under tribunen)

 • Sjekk at alle plater og stekeovn er avslått før du forlater kjøkkenet

 • Tøm Orklahallens kjøleskap etter endt arrangement

 • Sett oppvaskkurvene i skapet.

 • Søppel skal kastes i nedgravde containere utenfor Orklandbadet (husk nøkkelbrikke)

 • Sett i nye søppelposer på kjøkkenet etter bruk


Annet

 • Knuste/ødelagte gjenstander meldes ifra om og evt. kastes.

 • Kun Orklahallens utstyr skal være i skuffer og skap på kjøkkenet.

Takk for at du bidrar til å holde orden på kjøkkenet 😊

Ved andre spørsmål og henvendelser, ring 48232349

Oppvaskmaskin


Før bruk

 • Sett inn proppen og legg i ristene

 • Sjekk at alle deler er riktig satt på plass før du starter maskinen.

 • Sett på maskinen ved å trykke på, PÅ/AV-knappen

 • Maskina må varmes opp i 15-20 minutter før bruk


Ved vask

 • Vaskemaskinen er tilkoblet egen såpe og skyllemiddel

 • Skyll av matrester og smuss før koppene settes i egnede kurver

 • Sett koppene slik at de IKKE er stablet oppå hverandre

 • La koppene TØRKE før de settes på plass

 • Bestikk vaskes to ganger: 1 gang løst i kurv egnet til bestikk og 1 gang i bestikkholder.


Etter bruk

 • Ta ut ristene i maskina og skyll de godt i vasken

 • Ta ut proppen i bunn (under ristene)

 • Skyll maskinen godt med vann etter bruk slik at det ikke er igjen noen matrester og lignende i maskinen

 • Husk å slå av maskinen

 • Lukk hetta og trykk på startknappen for renseprogram

 • Åpne hetta når maskina har blitt stille

 • Sjekk at maskinen står på STANDBY når du har slått av maskinen


Bruksanvisning Kaffetrakter:

Før start:

Sett inn kontakten i veggen.

Legg i filter og fyll opp med 250 gr. pr. 5 liter Kokmalt kaffe.

Trykk så inn den røde knappen og velg antall liter.

Husk å påse at fylletuten for vann står over kaffebeholder.

 • Ved trakting av flere kanner svinges fylletuten over til den andre kaffebeholderen og prosessen gjentas.

 • Kontaktene på kaffebeholderne benyttes til å holde kaffen varm

(Husk å ta disse ut når kanna er tom.)


Vask av kaffetrakter

 • Trekk ut alle kontakter

 • Beholder skylles godt, ikke bruk oppvaskmiddel i beholderen.

 • Vask lokk og filterholder.

 • Tørk av selve trakteren.

bottom of page