top of page

Retningslinjer ved leie av Orklahallen

Retningslinjer ved utleie av Orklahallen til treninger og arrangement


 1. Det skal alltid være en kontaktperson, over 18 år, i forhold til leieforhold.

 2. Kontaktpersonen skal påse at retningslinjene for hallen blir fulgt under treninger og arrangementer.

 3. Kontaktperson eller stedfortreder er den siste som forlater treningen/arrangementet.

 4. Leietaker er ansvarlig for å sette seg inn i bruk av utstyr og sikkerhetsrutiner

 5. Det er ikke tillatt med utesko eller sko med svarte såler på banene i Orklahallen.

 6. Det skal kun benyttes naturklister i hallen. Det skal ikke kastes baller med klister på vegger, tribuner og skillevegger. Overskuddsklister skal ikke trykkes ned i parketten. Baller med klister skal ikke inn i garderober.

 7. All bruk av lokale, inventar og utstyr må skje med varsomhet. Utstyr som tribune, møbler, scene, mål e.l. skal ikke skyves over gulvet i idrettshallen. Alt skal jekkes/løftes før transport.

 8. Ved bytting av mål skal disse sikres med festeskruer i gulv. Mål som ikke benyttes skal henges opp på festekroker på vegg mot garderobeavdelingen. Fotballmål skal henges opp på kroker. Håndballmål skal settes tilbake på baneflatene og festes etter endt arrangement. Nedsenkbar tverrligger skal henges på kroker bak mål etter bruk.

 9. Garderober skal ryddes og forlates slik du ønsker å finne den. Gjenglemt utstyr legges i egen kasse.

 10. Leietaker disponerer hallen i leieperioden og kan nekte uvedkommende adgang til hallen.

 11. Det kan brukes musikk under treninger og kamper når det ikke er til sjenanse for andre brukere. Dette må avtales mellom lagene.

 12. Siste lag på banen slukker lyset etter seg.

 13. Avbestilling må skje senest 14 dager før treningen. Dette skal skje på epost til gunnar@orklandbadet.no


Prisliste for Orklahallen: 

https://www.orklandbadet.no/regler/prisliste-for-orklahallen


Arrangement: cup, turneringer, utstillinger, messer, konferanser, festivaler, konserter o.l

 1. Ved arrangementer skal det være egen vakt mellom bane 3 og BASIS hallen for å sikre at ingen tar seg inn i BASIS hallen.

 2. Ved arrangementer med mange besøkende, skal det være parkeringsvakter på parkeringsområdet. Leietaker må selv sette ut parkeringsskilt ved behov for parkering.

 3. Hallen, garderober, toaletter, kjøkken, vestibyle og tribuner skal være ryddet og se ut som ved overtakelse. Tøm søppeldunker og sett i ny pose. Gulvet skal moppes med de store tørrmoppene etter endt bruk. Kontaktperson skal se over leid areal, slukke lys, og være den siste som forlater bygget.

 4. Arrangør plikter til å stille med egen avfallhåntering. Orklandbadet KF kan være behjelpelig med avfallhåndtering mot tillegg i prisen.

 5. Ved leie av lydanlegg, kontaktes OIF Håndball.

 6. Avbestilling må skje senest 4 uker før arrangementet. Dette skal skje på epost til ailin.midtsand@orklandbadet.no


Prisliste for Orklahallen: 

https://www.orklandbadet.no/regler/prisliste-for-orklahallen


Brudd på utleieregler

 1. Manglende rydding og rengjøring faktureres etter gjeldende timesatser.

 2. Brudd på reglementet kan medføre utestengning fra hallen for en begrenset periode.

 3. Alle skader på utstyr eller bygg skal meldes til utleier umiddelbart. Dette kan medføre erstatningsansvar.

Ved andre spørsmål og henvendelser, ring 48232349bottom of page