top of page

Prisliste for Orklahallen

1. Kamper

Beregnet etter medgått tid, inkluderer 2 garderober.

Dommergarderobe kommer i tillegg.

G/J 10/11  pr. kamp                                                                                  kr. 327.-

G/J 12/13  pr. kamp                                                                                 kr. 327.-

G/J 15/16 pr. kamp                                                                                  kr. 327.-

2./3. divsisjon  pr. kamp (to timer, inkludert kjøkken, tribuner og ekstra garderober). kr . 1649.-

4. divisjon pr kamp (1,5 timer, inkludert kjøkken, tribuner og ekstra garderober). kr 1237,-


2 . Idrettsaktiviteter for innenbygds utøvere under 19 år

Beregnes etter hver påbegynt halvtime, gjelder for trening.


Inkluderer en bane og en garderobe                                                    kr. 189.-


3. Idrettsaktiviteter for innenbygds over 19 år

Begrens etter hver påbegynt halvtime. Gjelder for trening.

Inkluderer en bane og en garderobe.                                                   kr. 377,-


4. Idrettsaktiviteter for utenbygds leietakere alle aldre

Beregnes etter hver påbegynt halvtime. Gjelder for trening.

Inkluderer en bane og en garderobe                                                    kr. 377.-


5. GARDEROBER 

Pr.  garderobe pr. kamp/trening  (lag)                                                   kr. 150.-

Pr. dommergarderobe pr. kamp/trening                                             kr. 150.-

Dagspris pr. garderobe                                                                                kr. 600,-


6. KJØKKEN

Pr. time                                                                                                               kr. 229,-

Maximum leie per dag (lag og organisasjoner)                                 kr. 721.-


7. Idrettsarrangement (cup, turneringer o.l)

Timepris pr. bane inntil 8 timer                                                                kr. 619.-

Bane pr. dag (makspris)                                                                              kr.   4950.-


8. Utstillinger, messer, konferanser, festivaer, konserter o.l

Timepris pr. bane inntil 8 timer                                                                kr. 1025.-

Bane pr. dag (makspris)                                                                              kr.   9900.-


9. Priser for riggehjelp (med forbehold om ledig personell)

Hverdager etter kl. 16.00 pr. time pr. person                                      kr. 890.-

Helg pr. time pr. person                                                                               kr 1490,-


10. Møterom

Send forespørsel


Ved utleie av bane 1 eller 2 som gjør at utleier er forhindret til å leie ut de andre banene til andre, beregnes det leie for alle baner.


Ved fastsettelse av tidsforbruk regnes tid til klargjøring før og etter arrangement med.


Retningslinjer ved leie av Orklahallen: 

https://www.orklandbadet.no/regler/retningslinjer-ved-leie-av-orklahallenbottom of page