top of page

Hovedinstruktør skolesvømming

Orklandbadet søker etter en hovedinstruktør i skolesvømming for Orkland kommune i inntil 100% stilling.

Søk nå

Oppgaver

 • Ha hovedansvar for svømmeopplæringen til elevene som gjennomfører svømmeopplæring i Orklandbadet og Vannspeilet i samarbeid med lærere fra de ulike skolene.

 • Lage årlige planer for svømmeopplæringstilbudet for elevene

 • Organisere/gjennomføre årlig livredningstest i vann for pedagogisk personell og eventuelle andre i kommunen.

 • Delta som ressursperson på aktuelle kurs og samlinger sammen med pedagogisk personell og eventuelle andre i kommunen. Eventuelt lede disse samlingene.

 • Delta på aktuelle interne- og eksterne kurs for å være sertifisert og oppdatert med tanke på svømme- og livredningsopplæring.


Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss søkere med «svømmefaglig bakgrunn». Med dette tenker vi at du har vært aktiv svømmer selv, har jobbet som svømmeinstruktør/svømmetrener for en svømmeklubb eller har erfaring med svømmeopplæring i grunnskolen.

 • Du har en utdannelse som er rettet mot pedagogisk arbeid med barn og ungdom, men du trenger ikke nødvendigvis være utdannet lærer/pedagog.

 • Du har erfaring fra jobbing i skole med barn og ungdom.

 • Du er en trygg svømmer og trives i vann både innendørs og utendørs. Et absolutt krav er at du må bestå svømme- og livredningstest tilpasset bassengene i Orklandbadet.

 • Du evner å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene i samarbeid med deres lærere.

 • Personlig egnethet er viktig og vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Stillingsstørrelse: Inntil 100% stilling.

 • Arbeidstid og lønn: Etter gjeldende avtaler.

 • Varighet: Fast

 • Arbeidssted: Orklandbadet


Tiltredelse: 01.08.22

Kontaktperson: Daglig Leder Geir Mule 90601195

Søknader sendes på e-post til geir@orklandbadet.no 

Søknadsfrist: 21.04.22

bottom of page