top of page

Smittevern Orklahallen

Smittevernregler i Orklahallen

Vi ønsker å gi deg en trygg, ren og trivelig opplevelse hos oss. For å oppnå dette ønsker vi at alle tar hensyn til gjeldende råd og anbefalinger ved trening og arrangement.


  • Generelle anbefalinger fra FHI gjelder

  • Du  skal ikke være i Orklahallen dersom du har uavklart forkjølelse, feber eller andre symptomer på Covid 19.

  • Hendene vaskes/desinfiseres både før og etter aktivitet.

  • Hold 1 meter avstand

  • Se oppdaterte råd/anbefalinger vedrørende idrettsaktivitet på regjeringen.no

  • De som benytter garderobe må vaske seg ut igjen. (Benker, knagger og kontaktpunkt)


Arrangement

  • Lag/organisasjon er selv pliktig til å sette seg inn i gjeldende regelverk.

bottom of page