top of page

Smittevern Klatrehallen

Smittevernregler i Klatrehallen

Vi ønsker å gi deg en trygg, ren og trivelig klatreopplevelse. For å oppnå dette ønsker vi at alle tar hensyn ved besøk hos oss.

  • Generelle anbefalinger fra FHI gjelder

  • Du skal ikke besøke Klatrehallen dersom du har uavklart forkjølelse, feber eller andre symptomer på Covid 19.

  • Hold minst en meters avstand

  • Det er påbudt å bruke munnbind når 1 meters avstand ikke kan overholdes.

  • Det er anbefalt å bruke flytende kalk før du starter i veggen. Flytende kalk skal minimum inneholde 70% alkohol. Kalkpose kan benyttes i veggen/under klatring.


Bruk og renhold av klatreutstyr – håndhygiene før og etter bruk

  • Vask/sprit hender før bruk av klatretau, utleieutstyr og AutoBelay. Naboruter skal ikke benyttes samtidig med mindre klatrerne er i familie/samme kohort.

  • Deling av personlig klatreutstyr (sele og sko, kalkpose, taubrems), herunder låne- og utleieutstyr: håndhygiene før og etter bruk.

  • Sikkerhetsutstyr (f. eks. klatretau): håndhygiene før og etter bruk.

bottom of page