top of page

Sikker klatring i Klatrehallen

Sikker klatring i Klatrehallen

Velkommen til Klatrehallen – et av Norges største og mest komplette klatreanlegg. Nedenfor finner du våre sikkerhetsregler som skal sikre en trygg opplevelse for alle.

 • All bruk av Klatrehallen foregår på eget ansvar med mindre du er del av en organisert aktivitet. Du bør ha ulykkesforsikring som også gjelder klatring.

 • Alle som sikrer noen i anlegget skal ha et Brattkort/Topptaukort eller være under direkte tilsyn av en person som har Brattkort.

 • Personer under 18 år må ha foresattes tillatelse til å benytte klatreanlegget.

 • Alle som bruker anlegget skal ha lest Klatrevettplakaten og innrette seg etter denne.

 • All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE-godkjenning).

 • Klatring i bar overkropp er ikke tillatt.

 • Klatring barfot er ikke tillatt.

 • Klatresko skal kun benyttes i hallen – ikke i korridorer og resepsjon.

 • All topptauing skjer med tauet gjennom to karabiner. Minimum én skal være skrukarabin.

 • Det er ikke tillatt å topptaue på de mest overhengende rutene uten mellomforankringer.

 • Klatrer skal klippe seg inn på alle sikringsbolter/hengere ved klatring på led.

 • Fingre i boltehengere og karabiner er forbudt.

 • Løskalk er ikke tillatt i Klatrehallen.

 • Clogging (klatring alene på topptau med tauklemme) er forbudt.

 • Nedfiring skal skje kontrollert. Den som blir firet ned går rolig ned veggen.

 • Ved løse klatregrep: skriv ned hvor dette er på en lapp og lever i resepsjonen. Ikke etterskru selv.

 • Når man oppholder seg og klatrer i Klatrehallen, skal man alltid ha fokus oppover og være oppmerksom på at det kan falle ned gjenstander, eks. klatregrep og karabiner. Tenk over hvor du står og hvor du velger å oppholde deg når du ikke klatrer.

 • Aldri to tau inn på samme punkt. Topptauene skal ikke krysse hverandre.

 • Man skal ikke være påvirket av rusmidler når man er i Klatrehallen.

 • Buldring med hodet i høyde over første sikringsbolter og på ruter som er i bruk er ikke tillatt.

 • Hvilende buldrere skal vike for aktive buldrere. Det skal ikke buldres under klatrer som befinner seg i/på veggen.

 • Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter betjeningens veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte personer eller grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget.

 • Alle personskader skal rapporteres til betjeningen. En rapport skal skrives i egen loggbok som oppbevares i resepsjonen.  Daglig leder eller sikkerhetsansvarlig rapporterer eventuell skadestatistikk til Norges Klatreforbund.

 • Oppdages det feil, eller mangler, som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed i resepsjonen.

 • Det anbefales å bruke tettsittende klær. Løse klær/løst hår kan henge seg opp i klatreutstyret.

 • Instruktører kan inndra Brattkort og Topptaukort ved alvorlige brudd på premissene for sikker klatring.


Autobelay – automatisk sikring

 • Det er ikke tillatt å bruke autobelay dersom du er helt alene i klatreanlegget

 • All bruk av autobelay skjer på eget ansvar

 • Aldersgrense 13 år (alene)

 • Klatrere under 13 år skal kontrolleres og være under direkte tilsyn av voksen

 • Karabiner festets i sentralløkka

 • Du må slippe deg ned med full tyngde for å bli firt ned

 • Merk at det føles litt fort første gangen

 • Maks kroppsvekt: 150 kg

 • Ikke kryss lina til motsatt AutoBelay

 • Vis hensyn til andre i veggen

 • Husk å feste karabinkroken i trekanten etter bruk!


Barn i Klatrehallen

 • Barn under 13 år må være i følge med/under tilsyn av foresatte over 18 år.

 • Løping er ikke tillatt.

 • Tjukkasene ved buldrevegg skal ikke benyttes som lekeareal.

 • Vis hensyn for de minste. Barneavdelinga er ment for dem.

 • Øvre aldersgrense for bruk av barneavdelinga er 13 år.

bottom of page