top of page

Gruppetreningsregler

  • Scan båndet senest 5 minutter før timestart, etter 5 minutter mister man plassen sin og må booke gruppetimen på nytt. Man får uansett et ``no show`` hvis man ikke scanner båndet minst 5 minutter før. 

  • Husk å avbooke senest 2 timer før timestart dersom du ikke kan møte på gruppetimen. Etter 2 timer er det ikke mulig å booke seg av en gruppetime.

  • Hvis du har meldt deg på en gruppetime, men ikke møter opp i tide, ikke møter opp i det hele tatt eller ikke booker deg av i tide får man et "no show". Dersom man får 3 ``no shows`` på 30 dager, mister man muligheten til å forhåndsbooke gruppetrening i 30 dager. Man kan fortsatt trene gruppetrening, men er avhengig av at det er plass på timen man møter opp på, og påmelding må skje i resepsjonen.

  • Du kan tidligst scanne båndet 90 minutter før en gruppetime.

  • Booking av en gruppetime kan skje tidligst 1 uke før timestart kl. 21.00. 

  • Man kan delta på gruppetrening fra det året man fyller 16 år.


Timer som kjøres fra 08.00, scan båndet ved skjerm i resepsjonsområdet. Timer som kjøres før 08.00 og etter 20.00, scan båndet i gangen innenfor inngang 2. 

bottom of page