top of page

Badeland og folkehelsesenter i sentrum

Orklandbadet og Orkdal Folkehelsesenter åpner 8.mars 2020.Storsatsingen er et resultat av Orkdal kommunes fokus på folkehelse og behov for bedre svømmetilbud.


Investeringen på 382 millioner kroner er ei framtidsretta satsing både i folkehelse og ny teknologi.


Etableringa i Idrettsparken i hjertet av Orkanger og et steinkast fra bysentrum er et ledd i byutviklinga og vil gi hele regionen en ny attraksjon. Det nye bade- og folkehelseanlegget ligger i tillegg midt i friområdet Gammelosen med de mulighetene dette gir alle besøkende. Samlokalisering av idrettshall, basishall, klatrehall, svømmehall, fotballbaner, aktivitetsanlegg og badeplasser gir ett av de mest komplette og sentrumsnære idretts- og aktivitetsområde i landet.


Orklandbadet blir et stort anlegg for svømming, bading, konkurranser og vannaktivitet som sammenlignes med Pirbadet i Trondheim. Folkehelsesenteret blir en samling av ulike kommunale tjenestetilbud innen helse, fysio- og ergoterapi, psykisk helse og Familiens hus. Følgende kommunale aktører blir å finne her: Helsestasjon, fysio- og ergoterapitjenesten, PPT, barnevern, psykisk helse og rus.


I tillegg til Folkehelsesenter og Badeland kommer en 4.etasje på 1000 kvadratmeter utleieareal for private helserelaterte aktører. Første leietaker er på plass og det er HMS-Tjenesten Orkladal.


- Jeg tror folkehelsesenteret blir et godt tilbud for dem som bor her, og jeg håper det kan føre til at flere bosetter seg i kommunen, har Orkdals ordfører Oddbjørn Bang sagt i et intervju med Adresseavisen.- Vi har folkehelse som et satsingsområde i kommuneplanen, og vi har brukt mye kommunal prestisje i å bygge opp et tilbud gjennom å gi tilskudd til idrettslag gjennom bygging av nye anlegg. At folkehelsesenteret blir bygd, er en videreføring av denne satsingen. Bang har tro på at Orklandbadet i framtiden kan konkurrere med Pirbadet om kundene. Han ser for seg at de som bor på sørsida av Trondheim kan se på Orklandbadet som like attraktivt som Pirbadet.


Finansieringa av anlegget er gjort mulig ved bruk av egne fondsmidler, tippemidler og at anlegget er et samarbeidsanlegg med Fellesnemnda for nye Orkland kommune og nabokommunen Skaun.


I tillegg til svømmehall og folkehelsesenter, har prosjektledelsen lagt opp til et høyteknologisk energiregime. I samarbeid med Skanska, som bygger folkehelsesenteret, er det søkt og gitt tilsagn om støtte fra Enova for å utvikle senteret til et plussenergisenter. Det betyr at senteret kan produsere mer energi enn det bruker, slik at det kan levere overskuddsenergi på strømnettet. Solceller på deler av taket på Folkehelsesenteret vil gi energiproduksjon og i tillegg skal det tas i bruk overskuddsvarme fra Elkem Thamshavn.


Et siste tilskudd til aktiviteten i senteret er etablering av Newton-rom i samarbeid mellom Orkdal kommune og Orkladal Næringsforening.


Orklandbadet vil ha mulighet til å ta imot mellom 450 og 500 gjester i bassengene samtidig, og forventet besøkstall er opp mot 100 000 i året - medregnet reiseliv, skolesvømming, idrettsarrangementer og næringsliv.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page