Abonnementsvilkår for medlemskap

Abonnementsvilkår

Kunde- og abonnementsvilkår Orklandbadet

Når du registrerer deg på våre nettsider for å kjøpe et abonnement eller et kurs, blir du registrert som kunde hos Orklandbadet. Hver person kan kun ha ett kundeforhold registrert på seg. Hver kunde kan ha flere forskjellige abonnement knyttet til seg i tillegg til diverse kurs.

For å bade alene må du ha fylt 10 år inneværende år. Dersom du er under 16 år og ønsker å bli medlem, ta direkte kontakt med resepsjonen og ha med en signert godkjennelse fra dine foreldre. Fra og med fylte 16 år kan du delta på gruppetimer.


Adgang til Orklandbadet

Pass alltid på at du har med adgangsarmbåndet ditt. Dette fungerer som adgangskort og skapnøkkel ved besøk. Om armbåndet mistes eller skades, må du kjøpe et nytt til kr 100,-. Adgangsarmbånd kjøper du ved første besøke i badet.

Som kunde hos Orklandbadet får du tilgang til de områdene du har kjøpt inngang til.

Alle abonnement du tegner eller kurs du melder deg på hos Orklandbadet er personlige. Adgangsarmbåndet skal ikke gis bort, lånes bort eller overlates til andre. Det er ikke tillatt å slippe inn uvedkommende ved hjelp av eget adgangsarmbånd. Sørg alltid for å registrere armbånd ved ankomst selv om flere går sammen. Brudd på disse retningslinjene anses som brudd på denne avtalen og kan resultere i at ditt medlemskap blir avsluttet umiddelbart uten noen refusjon.


Kundeforhold og oppsigelse

Orklandbadet er avhengig av til enhver tid å ha korrekte kundeopplysninger om deg. Du kan selv administrere sitt kundeforhold på "Mine sider" via våre nettsider www.orklandbadet.no. Som kunde er du ansvarlig for å holde din kundeinformasjon oppdatert til enhver tid. Alle henvendelser vedrørende ditt kundeforhold kan rettes til post@orklandbadet.no. Alle abonnement har forskuddsvis betaling den 20. i måneden før. Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Abonnementet med tilhørende forpliktelser vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelsen. Oppsigelsen skal skje ved personlig oppmøte eller skriftlig til post@orklandbadet.no

NB: For åpningstilbudet i forbindelse med åpning i mars/april2020 gjelder bindingstiden til 31.12.2020.


Frys av abonnement

Det er mulig å fryse et abonnement i inntil 2 måneder av gangen. Frysingen må registreres før den 1. i måneden før ønsket måned fryseperiode starter, og fryseperioden skal alltid være i hele måneder. Ved frysing av årskort skal årsak dokumenteres og gyldig årsak er skade, sykdom, barselpermisjon, militærtjeneste eller studier/arbeid utenbys.


Betaling

Ved innmelding betales resterende dager av inneværende måned og påfølgende måned. Hvis ikke annet er spesifisert, begynner medlemskap fra innmeldingsdato.

Som kunde hos Orklandbadet med månedsabonnement aksepterer du at kontoen belastes med den avtalte abonnementsavgift den 20. i hver måned. Du er selv ansvarlig for til enhver tid å ha korrekte betalingsopplysninger og alltid påse at vi har riktig kontonummer. Betalingsopplysningene kan du endre ved å kontakte kundeservice via e-post til post@orklandbadet.no eller ved oppmøte.

Medlemmet skal selv påse at månedlig trekk utføres innen betalingsfrist.

Orklandbadet sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalte kjøp, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter ett varsel sendes utestående beløp til inkasso.


Angrerett

Ved tegning av abonnement eller kurs via Internett har du som kunde 4 dagers ubetinget angrerett. Etter angrerettloven kap 4, §18, kan kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen bekreftelsen på inngått avtale, angrerettskjema og de foreskrevne opplysningene om angrerett er mottatt. Melding om bruk av angreretten må gis til Orklandbadet innen fristen, og kan sendes på e-post til post@orklandbadet.no

Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp. Du som kunde bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Du kan benytte tilbudene du har kjøpt hos Orklandbadet når du har mottatt bekreftelse for kjøp. Dersom du benytter Orklandbadet før utløpet av angrefristen må du betale denne bruken dersom angreretten benyttes, jfr. angrerettloven § 20.


Sikkerhet, trivsel og baderegler

Kunder hos Orklandbadet skal gjøre seg kjent med sikkerhetsplanen for treningslokalene og badet. Dette er en tegning av lokalene med informasjon om nødutganger, brannelementer, calling-stasjoner, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje der du trener / bader.

Bad og trening hos Orklandbadet skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap som åpnes og lukkes med adgangsarmbåndet.

Som kunde hos Orklandbadet forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende regler for trening og bad. I badet ber vi deg sette deg ekstra godt inn i våre baderegler. Du står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko for deg selv eller andre ved deltagelse i aktivitetene i Orklandbadet.

Bruk av kamera og mobiltelefon med kamera er ikke lov i garderobe eller dusjområdet. I hele anlegget gjelder forbudet mot å ta bilder av andre gjester uten samtykke.


Oppsigelse/utestengelse

Orklandbadet kan, uten forvarsel, si opp kundeavtalen ved brudd på kunde- og abonnementsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert.


Antidoping

Orklandbadet ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle kunder hos Orklandbadet må ta avstand fra bruk av dopingmidler gjennom bl.a. at du frivillig vil la deg dopingteste.
Som kunde hos Orklandbadet bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som til enhver tid står oppført på listen til Antidoping Norge, http://www.antidoping.no, og tilsvarende på den særskilte listen for treningssentre, www.rentsenter.no. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av kundeavtalen, og gir Orklandbadet rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Dersom man tester positivt på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt.


Personvern

Som kunde hos Orklandbadet samtykker du til at Orklandbadet innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet og for å optimalisere vårt tjenestetilbud og våre åpningstider. I den forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte ditt personlige adgangsarmbånd. Dette gir oss blant annet mulighet til å informere på våre websider om hvilke tider som er mindre besøkt enn andre og med det yte bedre service til deg som kunde så du kan justere besøkene når du selv ser besøksstatistikken.

Som kunde samtykker du til at Orklandbadet kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og informasjon om nye tilbud og tjenester. Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv administrerer via «Mine sider».

All informasjon lagret i Orklandbadets kundedatabase vil kun benyttes internt, inkludert våre samarbeidspartnere for utsending av informasjon. Orklandbadet vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling, samt ved en eventuell politisak.

Informasjon lagret ved inngåelse av kundeforholdet vil bli slettet senest 12 måneder etter oppsigelse av kundeforholdet. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Orklandbadet KF, org nr 919 460 326.

Du kan lese hele vår personvernerklæring og informasjon om bruk av informasjonskapsler via vår nettside, www.orklandbadet.no


Kortinformasjon

Når du handler hos Orklandbadet blir betalingen behandlet av Nets som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.


Rettigheter

Orklandbadet kan uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men begrenset til 5 % pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS. Orklandbadet skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som kunde kan trene under de beste forhold. For å sikre godt renhold og en høy kvalitet vil Orklandbadet kunne stenge badet/Klatrehallen i en gitt periode. Dette vil bli varslet til kunder både elektronisk og i anlegget god tid i forveien.
Orklandbadet forbeholder seg retten til å endre tilbudet av gruppetimer og åpningstider i sammenheng med sesongsvingninger, helligdager, offentlige fridager og ved nødvendig behov.
Orklandbadet har rett til å endre kunde- og abonnementsvilkårene. Endringer som har innvirkning på kundene vil bli varslet.

Orklandbadet har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart. Orklandbadet har rett til å fakturere kunder som påfører de lokaler vi bruker ekstrakostnader gjennom utilbørlig behandling av utstyr og innredninger, misbruker manuell eller automatisk brannmelder eller annen uønsket og skadeforvoldende adferd.


Fritaksgrunner, lovvalg og tvist

Orklandbadet er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av bad og treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Orklandbadet sin kontroll og som Orklandbadet ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force majeure).

Kunde- og abonnementsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom kunde og Orklandbadet skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.


Orkdalbadet KF - Orkanger, 29.11.19