top of page

Abonnementsvilkår for medlemskap

Abonnementsvilkår

Kunde- og abonnementsvilkår Orklandbadet

Når du registrerer deg på våre nettsider for å kjøpe et abonnement eller et kurs, blir du registrert som kunde hos Orklandbadet. Hver person kan kun ha ett kundeforhold registrert på seg. Hver kunde kan ha flere forskjellige abonnement knyttet til seg i tillegg til diverse kurs.

Tegning av abonnement for de under 18 år skal skje med foresatte til stede.


Adgang til anlegget

Pass alltid på at du har med adgangsarmbåndet ditt. Dette fungerer som adgangskort og skapnøkkel. Om armbåndet mistes eller skades, må du selv erstatte dette.
Som kunde hos Orklandbadet får du tilgang til de områdene du har kjøpt inngang til.

Alle abonnement du tegner eller kurs du melder deg på hos Orklandbadet er personlige. Adgangsarmbåndet skal ikke gis bort, lånes bort eller overlates til andre. Det er ikke tillatt å slippe inn uvedkommende ved hjelp av eget adgangsarmbånd. Sørg alltid for å registrere armbånd ved ankomst selv om flere går sammen.


Kundeforhold og oppsigelse

Orklandbadet er avhengig av til enhver tid å ha korrekte kundeopplysninger om deg. Du kan selv administrere sitt kundeforhold på "Mine sider" via våre nettsider www.orklandbadet.no. Som kunde er du ansvarlig for å holde din kundeinformasjon oppdatert til enhver tid. Alle henvendelser vedrørende ditt kundeforhold kan rettes til post@orklandbadet.no. Alle abonnement har forskuddsvis betaling den 20. i måneden før og løper til de blir oppsagt. Oppsigelsestiden er inneværende + neste måned. Oppsigelsen skal skje skriftlig til post@orklandbadet.no.


Endring av abonnement

Innenfor bindingstiden er det kun mulig å oppgradere abonnement. Ved oppgradering vil differanse på betaling betales i kassen eller komme på egen faktura.


Frys av abonnement

Det er mulig å fryse et abonnement i inntil 2 måneder pr år. Frysingen må registreres før den 1. i måneden før ønsket måned fryseperiode starter, og fryseperioden skal alltid være i hele måneder. Du kan fryse en lengre periode ved å vise legeattest.


Betaling

Ved innmelding betales resterende dager av inneværende måned og påfølgende måned. Hvis ikke annet er spesifisert, begynner medlemskap fra innmeldingsdato.

Som kunde hos Orklandbadet med månedlige trekk, aksepterer du at kontoen belastes med den avtalte abonnementsavgift den 20. i hver måned. Du er selv ansvarlig for til enhver tid å ha korrekte betalingsopplysninger og alltid påse at vi har riktig kontonummer. Betalingsopplysningene kan du endre ved å kontakte kundeservice via e-post til post@orklandbadet.no eller ved oppmøte.

Medlemmet skal selv påse at månedlig trekk utføres innen betalingsfrist.

Orklandbadet sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalte fakturaer. Etter varsel sendes utestående beløp til vår innfordringspartner.


Angrerett

Kjøp av årskort og medlemskap er bindende. Ved kjøp via internett gjelder angrerettloven kap 4, §18. Melding om bruk av angreretten må gis til Orklandbadet innen 14 dager, og skal sendes på e-post til post@orklandbadet.no. Dersom du benytter Orklandbadet før utløpet av angrefristen, må du betale denne bruken dersom angreretten benyttes, jfr. angrerettloven § 20.


Sikkerhet og trivsel

Kunder hos Orklandbadet skal gjøre seg kjent med sikkerhetsplanen for lokalene de benytter. Det henger orienteringsplaner i alle lokaler med informasjon om nødutganger, slukkeutstyr o.l.

All aktivitet i Orklandbadet skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Private eiendeler kan oppbevares i låsbart skap som åpnes og lukkes med adgangsarmbåndet.

Som kunde hos Orklandbadet forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende regler for bading, trening og klatring. Du står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko for deg selv eller andre ved deltagelse i aktivitetene i Orklandbadet.


Antidoping

Orklandbadet ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle kunder hos Orklandbadet må ta avstand fra bruk av dopingmidler gjennom bl.a. at du frivillig vil la deg dopingteste.
Som kunde hos Orklandbadet bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som til enhver tid står oppført på listen til Antidoping Norge, http://www.antidoping.no, og tilsvarende på den særskilte listen for treningssentre, www.rentsenter.no. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av kundeavtalen, og gir Orklandbadet rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Positiv dopingprøve vil medføre politianmeldelse.


Personvern

Som kunde hos Orklandbadet samtykker du til at Orklandbadet innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet og for å optimalisere vårt tjenestetilbud og våre åpningstider. I den forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte ditt personlige adgangsarmbånd. Dette gir oss blant annet mulighet til å informere på våre websider om hvilke tider som er mindre besøkt enn andre og med det yte bedre service til deg som kunde så du kan justere besøkene når du selv ser besøksstatistikken.

Som kunde samtykker du til at Orklandbadet kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og informasjon om nye tilbud og tjenester. Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv administrerer via «Mine sider».

All informasjon lagret i Orklandbadets kundedatabase vil kun benyttes internt. Orklandbadet vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling, samt ved en eventuell politisak.

Informasjon lagret ved inngåelse av kundeforholdet vil bli slettet senest 12 måneder etter oppsigelse av kundeforholdet. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Orklandbadet KF, org nr 919 460 326.

Du kan lese hele vår personvernerklæring og informasjon om bruk av informasjonskapsler via vår nettside, www.orklandbadet.no


Kortinformasjon

Når du handler hos Orklandbadet blir betalingen behandlet av Nets som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.


Rettigheter

Orklandbadet kan uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men begrenset til 5 % pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS. Orklandbadet skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som kunde kan trene under de beste forhold. For å sikre godt renhold og en høy kvalitet vil Orklandbadet kunne stenge badet/Klatrehallen i en gitt periode. Dette vil bli varslet til kunder både elektronisk og i anlegget god tid i forveien.

Orklandbadet har rett til å endre tilbudet av gruppetimer og åpningstider i sammenheng med sesongsvingninger, helligdager, offentlige fridager og ved andre nødvendig behov.

Orklandbadet har rett til å endre kunde- og abonnementsvilkårene. Endringer som har innvirkning på kundene, vil bli varslet.

Orklandbadet har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart. Orklandbadet har rett til å fakturere kunder som påfører de lokaler vi bruker ekstrakostnader gjennom utilbørlig behandling av utstyr og innredninger, misbruker manuell eller automatisk brannmelder eller annen uønsket og skadeforvoldende adferd.


Sanksjoner

Brudd på disse retningslinjene anses som brudd på denne avtalen og kan sanksjoneres på følgende måte:

  • Midlertidig utestengelse fra anlegget

  • Oppsigelse av kundeavtalen

Innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert.


Fritaksgrunner, lovvalg og tvist

Orklandbadet er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av bad og treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Orklandbadet sin kontroll og som Orklandbadet ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force majeure).

Kunde- og abonnementsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom kunde og Orklandbadet skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.


Orklandbadet KF - Orkanger, 23.05.22

bottom of page