Prisliste for Orklahallen  2021

 

1. KAMPER

Beregnet etter medgått tid, inkluderer 2 garderober. Dommergarderobe kommer i tillegg.

 

G/J 10/112 x 15 min + 5 min pause. Total 35 min.per. KampKr. 311.-

G/J 12/13/142 x 20 min + 10 min. pause. Total 50 min.per. KampKr. 311.-

G/J 15/16/182 x 30 min + 10 min. pause. Total 60 min.per. KampKr. 311.-

D/H2 x 30 min + 10 min. pause. Total 60 min.per. KampKr. 670.-      

      

2 . AKTIVITETER FOR BARN OG UNGDOM UNDER 19 ÅR

Beregnes etter hver påbegynt halvtime, gjelder for trening.

Inkluderer en stk. bane og en stk. garderobe                                                        Kr. 180.-

 

3. AKTIVITETER FOR VOKSNE OVER 19 ÅR OG UTENBYGDS LEIETAKERE ALLE ALDRE

Beregnes etter hver påbegynt halvtime. Gjelder for trening, kamp og arrangement.

 Inkluderer en stk. bane og en stk. garderobe                                                        Kr. 359.-

4. GARDEROBER MED DUSJ.

              * Per garderobe (lag)                                                                          per. time Kr. 131.-

              * Per dommergarderobe                                                                  per. time Kr. 131.-

5. KJØKKEN

 Maximum leie per dag (lag og organisasjoner)                                                       Kr. 686.-

                                                                                                                                      per. time Kr. 213.-

6. UTSTILLINGER, MESSER KONSERTER M.V.SOM IKKE ER INNTEKTSGIVENDE

*per bane per dag (inntil 8 timer per dag)                                                                   Kr. 5335.-

* Timepris per bane ut over 8 timer                                                                               Kr.   660.-

7. UTSTILLINGER, MESSER KONSERTER M.V.SOM ER INNTEKTSGIVENDE

*per bane per dag (inntil 8 timer per dag)                                                                   Kr. 7135.-

* Timepris per bane ut over 8 timer                                                                               Kr.   975.-

 

Ved utleie av bane 1 eller 2 som gjør at utleier er forhindret til å leie ut de andre banene til andre, beregnes det leie for alle baner.

 

Ved fastsettelse av tidsforbruk regnes tid til klargjøring før og etter arrangement med.

Avbestillinger

Det belastes full leiepris hvis avbestillingen er mindre enn 2 hele uker før arrangement.

Priser utleie klubbrom og sosialt rom

 

Private

Hel dag, selskap: 2500 pr rom

Begge rom, selskap: 3500 pr rom

Pr time: 200 kr

 

Lag og organisasjoner

Hel dag: 1000 pr rom

Begge rom: 1500

Pr time: 150,-

 

Internt på huset

Hel dag: 800,-

Pr time: 100,-

 

Bedrifter

Hel dag: 2500,-

Pr time: 250,-

 

Servering

Lag og organisasjoner, internt på huset og private

Kanne kaffe: 175,-

Annen servering etter avtale/gjeldende prisliste

 

Bedrifter

Kaffe og vann: 40,-

Kaffe og vaffel (og vann): 80,-

Annen servering etter avtale/gjeldende prisliste