Smittevern i Orklahallen

 

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten.

 

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 

  • Syke personer skal holde seg hjemme

  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

  • Holde minst 2 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

For alle leietakere

  • Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder. Der håndvask ikke er mulig kan alkoholbasert desinfeksjon/antibac være et godt alternativ.

  • Det er anbefalt å bruke munnbind når 2 meters avstand ikke kan overholdes (til/fra trening).

  • Ansvarlig leietakere er selv ansvarlig for å føre lister med navn og telefonnummer på deltakere, trenere og eventuelle publikummere/foreldre for smittesporing. Listene oppbevares av klubben i 10 dager.

  • På grunn av ombygging er det få garderober tilgjengelig, men så snart det er mulig skal garderober benyttes til å bytte sko og henge fra seg yttertøy. De som benytter garderobe, må vaske seg ut igjen (benker, knagger og kontaktpunkt).

  • Toaletter vaskes daglig av Orklahallen, men leietaker må sørge for godt renhold mellom og etter treningene. Dette betyr rydding, tørking av vann på gulv, påføring av overflaterens på kontaktpunkter (dørhåndtak, batteri, klesoppheng) og toalett mv. Leietakerne er ansvarlig for å utarbeide og implementere skriftlige renholdsrutiner

 

Det henvises ellers til særidrettenes koronaregler og/eller til klubbens egne retningslinjer som er godkjent i samråd med kommuneoverlegen.

 

Protokoll for barne og ungdomshåndballen: https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

 

Fotballens koronahåndbok:

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/#Toppen

 

Koronainformasjon – samleside NGTF:

https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/  

 

Coronavettregler badminton:

https://www.badminton.no/praktisk-info/corona/

Lokale retningslinjer:

https://www.orkanger-if.no/handball/covid-19/