Smittevern i Klatrehallen, oppdatert 20.09.2021

  • Generelle regler fra FHI gjelder

  • Maksimalt antall 60 samtidige besøkende i Klatrehallen/Buldrehallen

  • Du skal ikke besøke Klatrehallen dersom du har uavklart forkjølelse, feber eller andre symptomer på Covid 19.

 

I Klatrehallen– håndhygiene før og etter klatreaktivitet

  • Klatretak og faste vegginstallasjoner kan brukes, og trenger ikke rengjøres hvis håndhygiene utføres før og etter klatreaktivitet.

  • «Spotting» kan utføres når det er nødvendig for å unngå skader. Kroppskontakt skal allikevel unngås så langt det er mulig

  • Kameratsjekk gjennomføres etter samme prinsipper som før, men 1 meters avstand bør opprettholdes. Klatrere bør være påpasselig med å sjekke seg selv først, før dette fremvises for visuell kontroll av klatrepartner. Om man ikke anser at kameratsjekk kan utføres trygt på denne måten, bør det benyttes munnbind eller klatreaktiviteten avbrytes.

  • Bruk flytende kalk før klatring. Flytende kalk skal minimum inneholde 70% alkohol.

Bruk og renhold av klatreutstyr – håndhygiene før og etter bruk

  • Vask/sprit hender før bruk av klatretau, utleieutstyr og AutoBelay. Naboruter skal ikke benyttes samtidig med mindre klatrerne er nærkontakter.

  • Deling av personlig klatreutstyr (sele og sko, kalkpose, taubrems), herunder låne- og utleieutstyr: håndhygiene før og etter bruk.

  • Sikkerhetsutstyr (f. eks. klatretau): håndhygiene før og etter bruk.

 

 

 

Velkommen til en trygg og hyggelig klatreøkt 😊