Smittevernregler for Klatrehallen
 • Generelle regler fra FHI gjelder

 • Max antall 50 samtidige besøkende i Klatrehallen/Buldrehallen

 • Du skal ikke besøke Klatrehallen dersom du har uavklart forkjølelse, feber eller andre symptomer på Covid 19.

 • Alle drop-in-kunder skal skrive navn og telefonnummer på liste i resepsjonen for eventuell smittesporing.

I Klatrehallen

 • Klatring som krever spotting bør unngås. Spotting kan utføres når det er nødvendig for å unngå skader. Kroppskontakt skal allikevel unngås så langt det er mulig

 • Kameratsjekk gjennomføres etter samme prinsipper som før, men 1 meters avstand bør opprettholdes. Klatrere bør være påpasselig med å sjekke seg selv først, før dette fremvises for visuell kontroll av klatrepartner. Om man ikke anser at kameratsjekk kan utføres trygt på denne måten, bør klatreaktiviteten avbrytes.

 • Klatretak og faste vegginstallasjoner kan brukes, og trenger ikke rengjøres hvis håndhygiene utføres før og etter klatreaktivitet.

 • Det er påbudt å bruke flytende kalk. Kalkposer skal ikke benyttes. Flytende kalk skal minimum inneholde 70% alkohol.

Bruk og renhold av klatreutstyr

 • Det er påbudt å bruke flytende kalk. Kalkposer skal ikke benyttes.

 • Deling av personlig klatreutstyr skal begrenses (f. eks. sko, kalkpose, sele).

 • Sikkerhetsutstyr kan deles (f. eks. klatretau).

 • Utleieutstyr skal leveres inn i resepsjonen etter bruk for desinfisering/karantenetid.

 • Vask/sprit hender før bruk av AutoBelay og utleietau/topptau. Naboruter skal ikke benyttes samtidig med mindre klatrerne er nærkontakter.